Muutoksen johtaminen

Me autamme organisaatiotasi onnistumaan muutoksessa ja erilaisissa uudistuksissa. Muutosvalmennuksen lisäksi tarjoamme konsultointia, erilaisia työpajoja, luennoimme ja sparraamme yksilöitä sekä ryhmiä muutosten edellä, äärellä ja muutoksessa. Ottamalla meidät kumppaniksi, lupaamme, että organisaatiosi muutososaaminen sekä -taidot johtaa ihmisiä ja asioita nousevat vähintäänkin hyvälle tasolle.

 

Wallbreakers™ -muutosjohtamisen simulaatio

Muutosjohtamisen simulaatiovalmennus Wallbreakers™ on Derecon maahantuoma vuonna 2013. Meillä on syvä osaaminen simulaation soveltamisesta erilaisiin muutostilanteisiin ja organisaatioihin. Muutosvalmennus on saanut asiakkailtamme erinomaisen palautteen ja kerännyt kiitoksia käytännöllisestä ja innostavasta lähestymistavastaan. Valmennus on vaikuttava siksi, että se tarjoaa jokaiselle osallistujalle eri muutosvaiheisiin käytäntöön vietäviä konkreettisia toimenpiteitä, joita toteuttamalla muutoksen läpimeno sujuu paremmin.

 

 

<p!-->

Avaa portteja ja rakenna siltoja muutoksessa

Mikä on Wallbreakers™?

Wallbreakers™ on pohjoismaisten organisaatiopsykologien kehittämä muutosjohtamisen simulaatio, jonka avulla harjoitellaan ihmisten johtamista muutoksen eri vaiheissa: aloitus-, toteutus- ja ankkurointivaihe. Simulaation rakenteeseen on kiteytetty tiede- ja liike-elämässä arvostettujen tutkijoiden Daniel Golemanin, John Cotterin, Rick Maurerin ja Edgar Scheinin johtamisoppien ydinteorioita ja havaintoja johtamisesta. Simulaatiovalmennus on vaikuttava ja innostava tapa kehittää muutosjohtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja. Valmennus auttaa nykyisissä sekä tulevissa muutostilanteissa.


Kehity johtajana ja esimiehenä

Simulaatiovalmennuksessa opitaan ymmärtämään erilaisia ihmisiä, käsittelemään henkilöstön muutospelkoa ja -vastustusta sekä tunneälyn merkitystä johtamisessa. Lisäksi Wallbreakers™–simulaatiossa osallistujille tulee tutuiksi erilaiset johtamistyylit ja kunkin oma johtamistyyli. Valmennuksesta saatavat opit ovat vietävissä käytäntöön heti!


Vuorovaikuta

Valmennus tarjoaa turvallisen ja innostavan ympäristön muutosprosessista ja muutoksen johtamisesta keskustelemiseen sekä organisaation verkostoitumiseen. Osallistava ja kokemuksellinen simulaatio tuo yhteen henkilöitä organisaation eri osista ja avaa uusia näkökulmia.


Onnistu muutoksen johtamisessa

Wallbreakers™ antaa käytännöllisiä toimintamalleja ja keinoja onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi. Erilaiset ihmiset reagoivat asioihin eri tavoin, jolloin johtajan tekemät valinnat ja toimenpiteet ovat ratkaisevassa asemassa onnistuneessa muutosprosessissa.


Faktoja

  • Suunnattu keskisuurille ja suurille organisaatioille
  • Lisensoitu osallistujamateriaali on saatavilla usealla eri kielellä
  • Yhden valmennuksen osallistujamäärä on 8-24 henkilöä, mutta se voidaan toteuttaa myös suuremmille ryhmille
  • Simulaatiovalmennus peilataan aina asiakkaan muutostilanteeseen
  • Valmennuksen kesto on 1 - 2 päivää
  • Valmennus voidaan toteuttaa myös englanniksi


Dereco mediassa

Lue Etelä-Suomen Sanomien artikkeli muutossimulaation hyödyntämisestä esihenkilöiden valmentamisessa:
https://www.ess.fi/uutiset/talous/art2519813


Muu muutostuki

Autamme organisaatioita muutoksessa eri tavoin:
1. Erilaisten muutospolkujen suunnittelu, toteutus ja seuranta
2. Tavoitteiden ja aikataulujen määrittely
3. Muutosviestintä
4. Yksiköiden ja erilaisten tiimien muutostuki
5. Yksilöiden tuki ja sparraus muutoksissa
6. Erilaiset työpajat
7. Luennot
8. Mittarit ja seuranta

Haluatko viedä muutoksen sujuvasti läpi?

Tarjoamme keinoja, joilla onnistut nykyisissä ja tulevissa muutoksissa.

 

Ota yhteyttä!

Lisätietoja: Kirsi Mäkinen, kirsi.makinen@dereco.fi p. 050 408 0400