Myynnin kasvattaminen

Autamme tekemään parempaa tulosta kehittämällä myyntityötä ja markkinointiviestintää.

 

Menestyvä organisaatio käyttää myyntiä ja markkinointiviestintää oikeassa suhteessa. Oikein ajoitettu markkinointiviestintä tekee myyntityöstä yksinkertaisempaa ja tuloksellisempaa. Menestyvää myyntiä yhdistää selkeä tavoite, nykyaikaisten työkalujen tehokas hyödyntäminen ja asiakkaan näkökulmasta ajankohtainen ja kiinnostava myyntitarina.

 

Me autamme yritystäsi erottumaan kilpailijoista, rakentamaan kiinnostavan tarinan, markkinoimaan tehokkaammin, myymään enemmän ja tuottavammin sekä kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden käytäntöön viemisessä.

Onnistu myynnissä!
Menesty markkinoinnissa!

Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen osa-alueet sekä uudet myynnin ja markkinoinnin palvelupaketit

Derecon myynnin ja markkinoinnin palvelupaketit on rakennettu täsmäiskuiksi kehittämään tiettyjä osa-alueita yritysten myynti- ja markkinointityössä. Paketeista voidaan myös koota asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan palveleva kokonaisuus. Uudet myynnin ja markkinoinnin palvelupaketit:

 

1. SOCIAL SELLING

Suunnittelemme juuri Teidän yrityksellenne parhaiten sopivan tavan yhdistää sosiaalista mediaa, markkinointia ja myyntiä. Autamme hyödyntämään käytettävissä olevia työkaluja paremmin ja ohjaamaan myyntiä asioihin, joista tulee enemmän tuloksia.

 

2. HYÖDYN MYYMISEN TOIMINTAMALLI

Tämän avulla saatte muutettua palvelulupauksenne sellaiseksi, että se vastaa asiakkaan tarpeisiin entistä paremmin.

 

3. MYYNNIN JA MARKKINOINNIN STRATEGIAN TOTEUTUS

Suunnitelma auttaa saavuttamaan mahdollisimman hyvät myynnilliset tulokset järkevällä panostuksella ja toteutuksella.

 

4. TEHOA ETÄMYYNTIIN

Tavoitteena tehokkaat ja tulokselliset myyntitapaamiset myös etänä! Tämä palvelupaketti sopii kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille yrityksille.

 

5. KASVU PAIKALLISESTA VALTAKUNNALLISEKSI

Palvelupaketti erityisesti b2b-yrityksille. Selvitetään mahdollisuudet ja edellytykset kasvulle, sekä rakennetaan konsepti, joka mahdollistaa myyntialueen laajentamisen.

 

6. PALVELUN UUDISTAMINEN – KASVU PARHAAKSI PAIKALLISEKSI TOIMIJAKSI

Miten nousta muiden yritysten joukosta esiin hyödyntämällä omia vahvuuksia ja paikallisuutta? Palvelupaketti esimerkiksi palveluita/tuotteita myyvälle kivijalkakaupalle.

 

Muita myynnin ja markkinoinnin kehittämisen osa-alueita


Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu

  Yritykselle, joka haluaa selkeyttä myyntiin ja markkinointiin tarjoamme kompaktia palvelupakettia sisältäen:
 • Oman tuotteen ja/tai palvelun kiteytys.
 • Erottuminen kilpailijoista.
 • Asiakkaiden mielenkiinnon ja huomion herättäminen.
 • Myyntistrategia.
 • Myynti- ja markkinointisuunnitelma - käytännön toteutus.
 • Potentiaalien ja olemassa olevien asiakkaiden haastattelu konsultin toimesta.

Erotu vaikuttavalla tarinalla

  Erottuva ja vaikuttava tarina on asiakkaalle merkityksellinen ja innostava.
 • Tunnistamme, mitkä asiat tuotteissa tai palveluissa vastaavat eniten asiakkaiden tarpeita.
 • Teemme tuotteistanne ja/tai palveluistanne erottuvan ja kiinnostavan markkinointiviestinnän sisällön eri kanaville: painetut materiaalit, webbisivut, uutiskirjeet, facebook, LikedIn.
 • Rakennamme ja harjoitutamme myyntipuheita, jotka kiinnostavat sekä asiakkaita, että omaa henkilökuntaa ja tuovat todellisia myyntituloksia.


Tuotteistaminen

  Autamme yhdistämään myytävät palvelut ja tuotteet asiakkaalle kiinnostavaksi kokonaisuuksiksi
 • Tunnistamme mikä nykyisessä mallissa toimii ja mikä ei toimi.
 • Tuote- ja palvelukokonaisuuksien sekä käyttötarkoituksen selkiyttäminen asiakkaan tarpeita ja odotuksia palvelevaksi kokonaisuudeksi.
 • Asiakastarpeen tunnistaminen.
 • Erottuvan palvelun / tuotteen rakentaminen.


Erottuva markkinointi ja markkinointisisältöjen luominen

  Luomme ohjeistuksen ja esimerkit siitä, miten käyttää erilaisia markkinointiviestinnän välineitä myynnin apuna. Tavoitteena mahdollisimman järkevä ja tehokas tilanteen mukainen markkinointiviestinnän käyttö.
 • Keihäänkärkien tunnistaminen.
 • Ydinviestien määrittely ja vaikuttava tarina.
 • Markkinointisuunnitelma tai nykyisen freesaus.


Käytännön myyntityö

  Autamme myyntiä uudistumaan, toimimaan tuottavasti ja asiakaslähtöisesti
 • Myynnin pullonkaulojen tunnistaminen.
 • Myynnin toimintasuunnitelma (strategia).
 • Myynnin käytännön tekeminen. Yrityksenne tuotteita ja palveluita tukeva myyntiprosessi ja sen vaiheet.
 • Myyntipuheenne.
 • Myyntihenkilöstön ja asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden myyntivalmennus, joka toteutetaan osallistavalla workshop-menetelmällä ja käytännön tilanneharjoituksin.
 • Tartu luuriin. Miten toimin, kun haluan lähestyä asiakasta puhelimitse. Käytännön tekniikkaa ja harjoittelua.


Asiakasymmärryksen lisääminen

  Haluathan tietää mitä nykyiset tai potentiaalit asiakkaasi ajattelevat yrityksestäsi, tuotteista ja palveluista?
 • Käyttämämme SMART SURVEY -asiakashaastattelu auttaa selvittämään asiakkaiden todelliset ostomotiivit ja sitoutumisen asteen.
 • Tämä on erinomainen tapa kasvattaa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kiinnostusta ja saada yrityksellesi huomioarvoa. Se on myös osoitus siitä, että arvostat asiakkaitasi ja heiltä saatua tietoa.
 • Toteutamme haastattelut asiakkaan luona tai puhelimitse.

Autamme kasvattamaan liikevaihtoasi kehittämällä myyntiäsi ja markkinointiasi konkreettisin toimenpitein.

Ota yhteyttä!