Konsultointi ja liiketoiminnan kehittäminen

Muuttuva maailma asettaa haasteita yritysten markkinoille ja kilpailukyvylle. Autamme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä prosessien virtaviivaistamisessa ja toimintatapojen kehittämisessä. Kysymys voi olla uudesta yrityksestä, joka on hakeutumassa markkinoille tai jo pidempään toimineesta yrityksestä, joka haluaa tehostaa toimintaansa ja vahvistaa markkina- ja kilpailuasemaansa.

 

Yritysten kehittämistarpeet ovat yksilöllisiä. Autamme yritystä määrittelemään keskeiset kehittämiskohteet ja suunnittelemme toteutuksen ja aikataulut kehittämistoimenpiteille yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Kehittämiskohteita voi olla
 • - markkinointi ja asiakkuudet
 • - johtaminen ja henkilöstö
 • - strategian suunnittelu ja toteuttaminen
 • - nykyisen liiketoimintamallin kehittäminen
 • - prosessien virtaviivaistaminen ja kehittäminen
 • - myynti- ja/tai palvelukonseptin kehittäminen
 • - digitaalisten kanavien hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • - tuotteistaminen
 • - tuote- ja palvelumuutoksilla uusien markkinoiden löytäminen.

 

Liiketoimintaa kehittämällä saavutetaan merkittävää kilpailuetua, kasvatettaan tuottavuutta ja varmistetaan parempi tulos. Autamme asiakkaitamme viemään muutokset päämääräänsä ja saavuttamaan tavoitteet, jotka kehittämisprosessille on asetettu.

Teemme erilaisia analyyseja ja kehittymissuunnitelmia, jotka vahvistavat asiakkaamme brändiä, kasvattavat liiketoimintaa ja parantavat tulosta.

Konsultointipalvelumme ovat korkealaatuisia ja tekijämme alan ammattilaisia.

Suunnittelemme ja toteutamme kehittymispolkuja asiakastarpeisiin erilaisissa tilanteissa, uudistuksissa ja muutoksissa. Derecon konsultoinnin avulla saat näkökulmia ja apua liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

 

Asiakas- ja markkinatutkimukset apuna liiketoiminnan kehittämisessä

Asiakkaat kehittämisen tietolähteenä

 • Nykyiset asiakkaat ja asiakaskokemus.

  - Asiakaskokemuksen mittaus, seuranta ja kehittämiskohteiden tunnistaminen.

 • Asiakaskokemusmittariston rakentaminen.

  - Tulostavoitteiden asettaminen, yhteys palkitsemiseen ja strategiaan.

 • Asiakassuhteiden kehittäminen ja syventäminen B2B.

  - Asiakkaiden tulevaisuuden näkemykset ja aikomukset, odotukset yhteistyökumppanille.

 • Asiakastarpeet.

  - Mikä asiakkaille on tärkeää ja mistä ominaisuuksista he ovat valmiita maksamaan.

 • Asiakaskokemus- ja mielipidetiedon yhdistäminen tuotanto- ja käyttäytymisostodataan.
 • Uusien asiakkaiden määrittely, profilointi, segmentointi

  - Ketkä, minkälaiset ostajat olisivat kiinnostuneita tuotteistamme/palveluistamme ja mistä syystä, ostomotiivien selvittäminen

 • Bränditutkimukset

  - Mitä brändi viestii (toivottuja asioita?)

  - Brändin erottuvuus kilpailijoista, brändin kehittyminen

  - Brändimittariston rakentaminenKehitä liiketoimintaasi Derecon kanssa!

Ota yhteyttä!