Yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa -johtoryhmä-/tiimivalmennus

 

Johtoryhmävalmennus perustuu Patrick Lencionin Viisi toimintahäiriötä tiimissä -menestyskirjaan sekä yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa -tiimiarvioon. Yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa auttaa tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet johtoryhmässäsi.

Hyvin toimivassa johtoryhmässä yksilöt puhaltavat yhteen hiileen

 • luottavat toisiinsa
 • uskaltavat tuoda esille mielipiteensä
 • sitoutuvat yhteisiin päätöksiin
 • vaativat itseltään ja toisiltaan vastuullisuutta
 • keskittyvät yhteiseen päämäärään ja tulosten saavuttamiseen

 

Tiimin viisi toimintatasoa -ohjelma mittaa tiimin suoriutumista viidessä tiimityön osa-alueessa:

 • luottamuksessa
 • konflikteissa
 • sitoutumisessa
 • tilivelvollisuudessa ja vastuullisuudessa
 • tuloksissa

Esimerkki lähtötilanne ja tilanne 8 kuukauden kuluttua

Johtoryhmä on organisaation kilpailuetu, hyödynnättekö sen?

Hyödynnä johtoryhmäsi potentiaali maksimaalisesti!

Varmista johtoryhmäsi kehittyminen ja starttaa valmennus nyt. Johtoryhmän toiminnan kehittymisestä hyötyy koko organisaatio!


Milloin?

Silloin kun haluat,

 • tehostaa johtoryhmän tapaa toimia
 • saada johtoryhmästä enemmän irti
 • selkeyttää johtoryhmän rooleja ja vastuita
 • kehittää keskinäistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota


Hyödyt

Toimiva ja tuloksellinen johtoryhmä:

 • tekee parempia ja nopeampia päätöksiä
 • selkeyttää johtoryhmäläisten rooleja ja vastuita
 • hyödyntää maksimaalisesti kaikkien jäsentensä taitoja ja erilaisia näkemyksiä
 • ei tuhlaa voimavaroja politikointiin, sekaannuksiin ja tuhoisiin konflikteihin
 • keskittyy oikeiden ja oleellisten asioiden käsittelyyn ja ongelmien ratkaisemiseen
 • ei takerru epäolennaisuuksiin etsiäkseen muiden hyväksyntää
 • luo yritykselle selkeää kilpailuetua
 • parantaa johtoryhmän ja koko organisaation työilmapiiriä
 • vaikuttaa työhyvinvointiin ja motivaatioon

Olemme sertifioitunut Five Behaviors of a Cohesive Team™ -valmennukseen

 

Voimme toteuttaa valmennuksen myös verkossa!

Ota yhteyttä!