Johtoryhmän kehittäminen

 Toimivassa johtoryhmässä sen jäsenet panostavat yhteisiin tavoitteisiin, ovat aktiivisia ja läsnä sekä ymmärtävät roolinsa johtoryhmässä. Avoimuus ja luottamus tiimin sisällä parantavat työilmapiiriä, eikä aikaa tuhlata epäolennaisuuksiin. Hyvin toimivassa johtoryhmässä uskalletaan olla eri mieltä, annetaan palautetta toinen toisille sekä hyödynnetään jokaisen johtoryhmäläisen osaamista, tietoa ja taitoa koko johtoryhmän eduksi.

 

Kun haluat kehittää johtoryhmää kohti parempaa toimintakulttuuria, olemme apunasi. Tutkittujen ja luotettavien menetelmien avulla voimme selvittää, miten johtoryhmä toimii nyt ja miten toimintaa tulisi kehittää. Johtoryhmän kehittymisestä hyötyy koko organisaatio!

Autamme kehittämään johtoryhmän toimintatapoja sekä selkeyttämään rooleja ja vastuita!

Johtoryhmän kehittäminen

Derecon palveluihin kuuluu kaksi erilaista valmennusta johtoryhmän kehittämiseksi. Johtoryhmävalmennuksissa tulokset ovat mitattavissa ja kehittymistä voidaan seurata. Räätälöimme valmennukset organisaation tarpeiden mukaan.


 • Perustuu Disc®-analyysiin
 • Keskittyy johtamisen konkreettisiin vaiheisiin vision luomisen, sitouttamisen ja toteuttamisen suhteen
 • Selkeyttää, miten johtoryhmä yksilöinä ja ryhmänä toimii
 • Tuloksena johtamisen parhaat käytännöt
 • Lue lisää!


 • Perustuu yhtenäisen tiimin viisi toimitatasoa -tiimiarvioon
 • Auttaa tunnistamaan johtoryhmän vahvuudet ja heikkoudet
 • Mittaa tiimin toimintaa viidessä tiimityön osa-alueessa
 • Tuloksena toimiva ja tuloksellinen johtoryhmä
 • Lue lisää!


Täydentävät palvelut

Ennen valmennusta

 • Johtoryhmän toiminnan monitorointi
 • Johtoryhmän jäsenten haastattelu
Dereco on sertifioitunut Work Of Leaders™- ja Five Behaviors of a Cohesive Team™ -valmennuksiin.

Voimme toteuttaa valmennukset myös verkossa!

Ota yhteyttä!