Itsensä johtaminen - Ajanhallinta

Itsensä johtamisen keskiössä on oman toimintatyylin tunnistaminen ja haastaminen. Kohtaamme päivittäin tutun ongelman: liian paljon tehtäviä ja liian vähän aikaa niiden tekemiseksi. Aikaa ei voi hallita, mutta itseään voi. Kun haluat oppia priorisoimaan omia tehtäviäsi ja toimia suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin, sinun täytyy ensin tunnistaa nykyiset vahvuutesi ja heikkoutesi sekä tyylisi toimia. Itsensä johtamisen positiiviset vaikutukset eivät näy ainoastaan työelämän arjessa, vaan kaikessa, mitä teet!

 

Itsensä johtamisen -valmennus sisältää suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisäksi rohkeuden kyseenalaistaa nykyiset toimintatavat, ottaa vastuuta, tehdä päätöksiä, haastaa itsensä ja toiset. Kaikki lähtee ajattelusta. Mitä pitää muuttua ajattelussa, jotta jotakin alkaa tapahtua toisin? Kun pää ja sydän ovat mukana, kädet ja jalat toimivat ja muutos on alkanut.Ota oma ajankäyttösi haltuun!

Itsensä johtamisen valmennus

Valmennuksessa keskitymme 12 tehokkuuden osa-alueeseen, joista valitsemme ne alueet, joissa yksilöiden ja ryhmän on toimittava tehokkaammin ja tavoitteellisemmin. Syvennymme niihin osa-alueisiin, jotka ovat toimintamme ja tavoitteidemme kannalta merkityksellisimpiä ja kaipaavat korjausliikkeitä.


Valmennuksen hyödyt

Valmennus auttaa osallistujia priorisoimaan ja keskittymään niihin tehtäviin, joiden avulla saavutetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Omien toimintatapojen kehittyminen näkyy nopeasti työmotivaation kasvamisena ja stressinhallinnan kehittymisenä.
Valmennuksessa haastetaan nykyiset toimintatavat sekä opitaan suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, vastuun ottamista ja päätöksentekokykyä.


Muita teemoja itsensä johtamiseen

  • Ajan sijaan mittarina tulokset
  • Omistautuminen
  • Vastuullisuus
  • Kyseenalaistaminen

Olemme sertifioitunut DiSC®-valmennuksiin

 

Voimme toteuttaa valmennuksen myös verkossa!

Ota yhteyttä!