Gamechangers™ - Strategian johtaminen ja toteuttaminen

Dereco on tuonut Gamechangers™-simulaation Suomeen huhtikuussa 2017.

Ainutlaatuinen valmennus Suomessa.

 

Gamechangers on palkittu johtamissimulaatio strategian toteuttamisesta suurissa organisaatioissa. Keskiössä on, kuinka sitouttaa tärkeimmät sidosryhmät toteuttamaan strategisia hankkeita ja uudistuksia läpi koko organisaation. Gamechangers perustuu Richard Shellin, Thomas Kilmannin, John Kotterin ja Stephen Bungayn tunnettuihin teorioihin ja malleihin konfliktinratkaisussa, neuvottelussa, vaikutustyyleissä ja muutosjohtamisessa.

 

Yritykset luovat uusia ratkaisuja liiketoimintansa kehittämiseksi ja tukemiseksi, mutta niiden vieminen käytäntöön, luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä työtä, voi usein kuitenkin epäonnistua. Gamechangers™-strategiavalmennus kehittää johtajaa ottamaan strategiaprosessin haltuunsa ja antaa konkreettisia keinoja siihen, kuinka johto ja avainhenkilöt sitoutetaan yhteneväisesti työskentelemään organisaation strategian toteutumiseksi.

Gamechangers™-simulaatiovalmennuksessa keskittytään kehittämään taitoja, joilla strategian johtaminen ja toteuttaminen tehdään menestyksekkäästi.

Gamechangers™ - Strategian johtamisen simulaatio

Valmennuksessa osallistujat ovat vastuussa strategian toteuttamisesta fiktiivisessä Thorne Industries organisaatiossa, joka tavoittelee muuttuvassa maailmassa uutta markkina-asemaa. Heidän tulee johtajina sitouttaa eri motiiveilla ja suorituskykyindikaattoreilla (KPI) toimivat kollegansa työskentelemään tavoitteellisesti strategian toteuttamiseksi. Onnistumisen keskeisinä mittareina Gamechangers™-strategiasimulaatiossa ovat saavutetut tulokset sekä henkilöstön yhteistyö.

Kohderyhmä: Johto, päälliköt, esihenkilöt, talentit ja avainhenkilöt

 

Ryhmäjakoina toimivat erityisesti:
 • Yrityksen johtoryhmä tai strategisten hankkeiden vetovastuussa olevat osastot
 • Johtajien ja esihenkilöiden kehittäminen ryhmä- ja yksilötasolla
 • Samalla organisaatiotasolla työskentelevät johtajatiimit ja esihenkilöt
 
Hyödyt strategian eri vaiheissa

Simulaation avulla voidaan varautua tuleviin haasteisiin ja opitaan ennalta ehkäisemään mahdollisia ”sudenkuoppia”. Similaatio antaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella organisaation nykyistä tai tulevaa strategiaa ja pohtia korjausliikkeitä toteutuksessa ja ankkuroinnissa. Opitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä strategian toteuttamisesta sekä hyötyjen ja tulosten realisoinnin varmistamista strategian ankkurointivaiheessa. Valmennus auttaa luomaan strategian toteuttamisen samanaikaisuutta, samanaikainen tavoitteeseen pääsy on menestystekijä.


Milloin?

 • Uuden/uudistetun strategian tai strategisen hankeen suunnittelu, aloitus- tai ankkurointivaiheessa
 • Osaksi räätälöityä johtamiskoulutusta
 • Osaksi johtajien kehittämisohjelmaa
 • Räätälöitynä harjoitteluna osastoille tai yksiköille, jotka ovat vastuussa strategisesta uudistuksesta, hankkeesta tai muutoksesta.


Kehittymällä onnistut

Onnistuneen strategiaprosessin läpivienti vaatii johtajilta kykyä luoda henkilöstössä yhteneväisyyttä sekä luottamusta tulevaisuutta ja henkilöstön omaa pätevyyttä kohtaan - samalla ohjaten strategian toteutumista eteenpäin. Valmennuksessa keskitytään juuri näiden taitojen kehittämiseen, joilla strategian johtaminen ja toteuttaminen tehdään menestyksekkäästi.


Valmennuksessa opit

 • että, strategian johtaminen ja toteuttaminen on työläs, mutta palkitseva prosessi
 • että, edeltävät kokemuksesi auttavat sinua, mutta eivät takaa onnistumistasi
 • analysoimaan tilannetta jatkuvasti ja viemään prosessia eteenpäin
 • saavuttamaan tuloksia rakentaaksesi yhteneväisyyttä - ja rakentamaan yhteneväisyyttä saavuttaaksesi tuloksia
 • miten tärkeä on ihmissuhteiden merkitys strategian onnistuneelle toteuttamiselle


Faktoja

 • Suunnattu suurille ja keskisuurille organisaatioille
 • Valmennuksen kesto on 1-1,5 päivää ja voidaan toteuttaa esim. ½ päivän osissa
 • Valmennus voidaan sisällyttää myös osaksi suurempaa valmennuskokonaisuutta
 • Yhden valmennuksen osallistujamäärä on minimi 6 ja maksimi 20 henkilöä
 • Soveltuu erinomaisesti globaaleille yrityksilleDereco on tuonut Gamechangers™ -strategiasimulaation Suomeen huhtikuussa 2017

Me autamme organisaatiotasi kehittymään strategian johtamisessa ja toteuttamaan sen onnistuneesti.

Ota yhteyttä!