Esihenkilötaidot - Esihenkilön Self-Lift

Valmennuksessa perehdymme esihenkilötaitojen ydintekijöihin sekä esihenkilötyössä onnistumisen ja menestymisen peruspilareihin. Esihenkilön Self-Lift valmennukseen valittavia teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • esihenkilön työrooli ja vastuut
 • millainen minä olen esihenkilönä?
 • esihenkilön vuorovaikutustaidot
 • miten johdan ihmisiä muutoksissa ja uudistuksissa?
 • ymmärrä henkilöstöäsi
 • muut sovellettavat teemat: valmentava esihenkilö, kestävä johtaminen, kehityskeskustelu, tiimin johtaminen, palaverikäytännöt, etäjohtaminen

 

Esihenkilövalmennus toteutetaan osallistavalla ja ratkaisukeskeisellä tavalla, joka konkretisoi esihenkilön työroolin, vastuut ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Valmennus auttaa kehittymään esihenkilönä ja avaa osallistujalle oman toimintatyylin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Hyvä ja tavoitteellinen esihenkilötoiminta korreloi henkilöstön työhyvinvointiin ja vaikuttaa positiivisen toimintakulttuurin kehittymiseen.

Sovellamme valmennuksen organisaationne tarpeisiin!

Uudistu ja vuorovaikuta esihenkilönä!

Esihenkilön Self-Lift -valmennus

Kohderyhmä: esihenkilöt, työnjohtajat, projektipäälliköt ja tiiminvetäjät


Esihenkilön työrooli ja vastuut

 • Asioiden ja ihmisten johtaminen
 • Toimintavastuu
 • Muutostilanteet ja niiden hallinta


Millainen olen esihenkilönä?

 • Mitkä asiat ajavat minua eteenpäin ja mitkä ovat vahvuuteni
 • Millaisista asioista stressaannun ja millaiset asiat saavat minut motivoitumaan


Miten vaikutan muihin esihenkilönä?
Esihenkilön vuorovaikutustaidot

 • Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Erilaisten ihmisten motivointi ja innostaminen
 • Vaikeat esihenkilötilanteet


Miten johdan ihmisiä muutoksissa ja uudistuksissa?

 • Muutoksen starttivaiheen menestystekijät
 • Tunneäly johtamisessa
 • Erilaiset johtamistyylit
 • Vuorovaikutus tiedon, taidon ja tunteen tasolla


Ymmärrä henkilöstöäsi

Toimivassa esihenkilötyössä on tärkeää ymmärtää ihmisten erilaisuutta sekä heidän reaktioitaan. Valmennuksessa osallistuja saa kuvan omasta käyttäytymismallistaan DiSC®-mallin avulla, jonka myötä hänen on helpompi kehittää omia tottumuksiaan henkilöstön vuorovaikuttamisen suhteen.


Muita teemoja esihenkilövalmennukseen

 • Valmentava esihenkilö
 • Kestävän johtajuuden valmennuspolku
 • Kehityskeskustelu
 • Tiimin johtaminen
 • Palaverikäytännöt
 • Etäjohtaminen

Olemme sertifioitunut DiSC®-valmennuksiin

 

Voimme toteuttaa valmennuksen myös verkossa!

Ota yhteyttä!