Derecon konsultoimat ELYn tukemat kehittämispalvelut

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden avulla tuetaan yritysten kasvua ja kokonaisvaltaista kehittymistä. Dereco on ELYn hyväksymä konsultti pk-yritysten markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamiseen sekä johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen.

Tuki haetaan ja myönnetään ELY-keskuskukselta.

Konsultointipalveluiden hinta yritykselle on 325€ + alv / päivä.

 

Autamme yritystäsi markkinoimaan ja myymään tehokkaammin erottumalla kilpailijoista

Konsultointimme lähtökohta on yksilöllinen asiakkaan tarpeeseen perustuva ratkaisu. Ihmisläheinen, määrätietoinen sekä luottamuksellinen vuoropuhelu asiakkaan kanssa ovat onnistumisen edellytyksiä. Tarjoamme konsultointia markkinointiin ja myynnin kasvattamiseen sekä johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen erilaisille yrityksille, eri toimialoilta. Rakennamme kehittämisehdotuksemme aina asiakkaan tilanne, tarpeet ja erityisesti tavoitteet huomioiden.

 

Kestävällä johtamisella luodaan vahva kasvu yrityksellesi


Markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittäminen

Autamme yritystä erottumaan markkinoinnin avulla ja kasvattamaan myyntiä erilaisilla ja yksilöllisillä ratkaisuilla, jotka helpottavat käytännön myyntityötä. Markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien kehittämisen palveluihin voi sisältyä esimerkiksi

 • kestävä kehitys ja vastuullisuus markkinoinnissa
 • palveluiden ja tuotteiden tuotteistaminen
 • kohderyhmien sekä ydinviestin määrittely
 • myynnin johtaminen, prosessit ja pullonkaulat
 • markkinoinnin strategia ja toimintasuunnitelma
 • markkinoinnin kanavat
 • asiakkuuksien hallinta
 • markkinointiosaamisen kehittäminen (esim. hinnoittelu, toimintaprosessit, organisointi)
 • markkinointitoimenpiteiden kustannustehokas toteutus


Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen

Johtamisen ja henkilöstön kehittämistoimenpiteillä parannetaan esimiestyöskentelyä ja työhyvinvointia sekä edistetään työssä jaksamista ja motivaatiota. Ihmisläheisellä, kestävällä ja tavoitteellisella johtamisella saavutetaan sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö, joka on yksi menestyksen kulmakivistä. Kehittämistoimenpiteet ovat hyvin yksilöllisiä riippuen yrityksestä, sen tarpeista sekä tilanteesta. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi

 • kestävän johtamisen toimintamallin rakentaminen esimiestyössä
 • esimiesten roolien ja vastuiden määritteleminen tai selkeyttäminen
 • tavoitteiden ja mittareiden asettaminen
 • innovatiivisuuden ja kokeilukulttuurin kehittäminen
 • keskinäisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • toimintakulttuurin ja prosessien kehittäminen

Valitse Dereco asiantuntijaksesi!

Valitsemalla Derecon asiantuntijaksesi varmistamme kaikin tavoin, että lopputulos on yrityksellesi parhain mahdollinen ja sinä asiakkaana olet tyytyväinen palveluumme.

 

Ota yhteyttä!