Coaching - Menolippu menestykseen

Tarvitsetko yrityksesi toimintaan uutta potkua, uusia oivalluksia, tavoitteellisuutta toimintaan sekä käytännönläheisiä toimenpiteitä, joiden tulokset ovat näkyviä ja mitattavissa hyvinkin nopeasti? Dereco Coaching on yksilöllistä, luottamuksellista ja ammattitaitoista yhteistyötä asiakkaan kanssa. Se on kuuntelua, kysymyksiä, kannustamista ja läsnäoloa, joka tukee, oivalluttaa, ajatteluttaa ja herättelee osallistujaa.

Määränpäänä menestys

Dereco Coaching

Coaching on ratkaisukeskeinen ja tavoitteisiin keskittyvä prosessi, joka haastaa coachattavan nykyisen tavan toimia. Se on luottamuksellista dialogia, jossa autetaan coachattavaa pääsemään ammatillisiin tavoitteisiin.


Kenelle?

Coaching soveltuu yksilölle tai ryhmälle, ja hyvin erilaisten organisaatioiden avaintehtävissä ja –asemissa toimiville henkilöille – johto, esimies, päällikkö ja asiantuntija. Coach auttaa pääsemään tavoitteisiin erilaisissa työhön liittyvissä haasteissa.


Milloin?

Esimerkiksi silloin, kun halutaan tukea yksilöä tai ryhmää erilaisten muutostilanteiden johtamisessa ja hallinnassa, johtajuuden ja esimiestyön kehittämisessä, uusiin työtehtäviin siirryttäessä, strategioiden ja toimintamallien jalkauttamisessa sekä oman työn johtamisessa.


Hyödyt coachattavalle

Valmennus auttaa yksilöä saavuttamaan ammatilliset tavoitteet ja toimimaan suunnitelmallisesti. Hyödyt näkyvät yksilön asenteessa, olemuksessa ja heijastuvat positiivisesti koko työympäristöön.


Hyödyt organisaatiolle

Coachingin avulla yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttaminen parantuu, prosessit tehostuvat sekä työn tuottavuus kasvaa. Tuloksena on mitattavia ja näkyviä asioita, kuten työhyvinvoinnin ja motivaation kasvaminen, liikevaihdon ja tuloksen kasvu.Tutkitusti yksi tuloksia tuottavimmista menetelmistä kehittyä - tulokset ovat nähtävissä hyvin pian

Dereco Coaching on auttanut jo kymmeniä esimiehiä ja johtajia saavuttamaan tavoitteensa.
Olemme sertifioitunut Business Coach (CBC).

 

Coachingista tehdään aina kirjallinen sopimus asiakkaan kanssa. Sopimuksessa määritellään organisaation tavoitteet sekä yksilön henkilökohtaiset tavoitteet prosessille.

 

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!